Skip to Content

እንኳን ለታላቁ ህዳሴ ግድብ 3ኛ ዓመት በዓል አደረሳችሁ፡፡

ንባታው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ስራ ሲጀምር አሁን በኢትዮጵያ እየመነጨ ያለው 2178 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ሀይል 4 እጥፍ ገደማ የሚያሳድገው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በአሁኑ ወቅት 30 በመቶ ተከናውኗል።

በየደረጃው የሚገኙ የኤጀንሲው ኃላፊዎች የታላቁ ህዳሴ ግድብን ጎበኙ

     የጉብኝቱ ዓላማ የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ በየደረጃው የሚገኙ ኃላፊዎች ግድቡ የደረሰበትን የግንባታ ሂደት በመጎብኘት ድጋፋቸውን አጠናክረው ለመቀጠል፣ እንዲሁም ለግድቡ ሠራተኞች ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ እና የኤጀንሲውን ስራ ይበልጥ አጠናክሮ በመቀጠል የሠራተኞችን ተነሳሽነት ለማሳደግ ነው፡፡

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

የኤጀንሲው የ2006 በጀት የግማሽ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ በነቀምት ከተማ ተካሄደ፤ አፈጻጸሙም 90 በመቶ ደርሷል፡፡

    

የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የ2006 በጀት ዓመት የግማሽ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ከየካቲት 3 እስከ 7 ቀን 2006 ዓ.ም በነቀምቴ ከተማ ተካሄደ፡፡

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የማህበራዊ ዋስትና ማህበር ቢሮ አባል ሆና ተመረጠች

                                  ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

ኤጀንሲው ለፌደራል መስሪያ ቤቶች ባለሙያዎች ስልጠና ሰጠ

የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ከፌደራል መንግስት መስሪያቤቶች ለተውጣጡ የሚመለከታቸው ኃላፊዎችና ባለሙያዎች በጡረታ አዋጅ ቁጥር 714/2003 አፈጻጸም ላይ ታህሳስ 18/2006 ዓ.ም በዋናው መስሪያቤት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ፡፡

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ