Skip to Content

የኬንያ ፓርላማ ቡድን በኤጀንሲው ትምህርታዊ ጉብኝት አካሄደ

ከኬንያ የመጡት ዘጠኝ የፓርላማ ቡድን አባላት (Labor and Social Welfare Committee) በመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ሰኔ 10 ቀን 2006 ዓ.ም ትምህርታዊ ጉብኝት አካሄደ፡፡ 

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

 

በኤጀንሲው የ2007 በጀት ዓመት ረቂቅ ዕቅድ ላይ ውይይት ተካሄደ

የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ በተዘጋጀው የ2007 በጀት ዓመት ረቂቅ ዕቅድ ላይ ከሰኔ 3 እስከ ሰኔ 4 ቀን 2006 ዓ.ም ድረስ ከተቋሙ አመራሮች፣ ከሪጅን ኃላፊዎችና ከህዝብ ክንፍ አባላት ጋር በመሃል ሪጅን ጽ/ቤት አዳራሽ ውይይት አካሄደ፡፡

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

ኤጀንሲው የ2006 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር የዕቅድ አፈጻጸም 90 በመቶ አከናወነ

የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ 2006 በጀት ዓመት የዘጠኝ ወር የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት የአሥሩም ሪጅን /ቤት ኃላፊዎች በተገኙበት በመሃል ሪጅን /ቤት አዳራሽ ከሰኔ 2 እስከ 3 ቀን  2006 .ድረስ ገመገመ፡፡

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

የኮንትራት /ጊዜያዊ/ አገልግሎት ለጡረታ ስለሚያዝበት ሁኔታ በተዘጋጀው የአዋጅ ማሻሻያ ረቂቅ ላይ ውይይት ተካሄደ

የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ በተዘጋጀው የ2007 በጀት ዓመት ረቂቅ ዕቅድ ላይ ከሰኔ 3 እስከ ሰኔ 4 ቀን 2006 ዓ.ም ድረስ ከተቋሙ አመራሮች፣ ከሪጅን ኃላፊዎችና ከህዝብ ክንፍ አባላት ጋር በመሃል ሪጅን ጽ/ቤት አዳራሽ ውይይት አካሄደ፡፡

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

ኤጀንሲው ለፌዴራል አሠሪ መስሪያ ቤቶች በአዋጅ 714/2003 አፈጻጸም ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ፡፡

የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ከ75 የፌዴራል የመንግስት አሠሪ መስሪያ ቤቶች ለተውጣጡ ኃላፊዎች እና ባለሙያዎች በጡረታ አዋጅ 714/2003 አፈጻጸም ላይ የአንድ ቀን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ፡፡

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

በየደረጃው የሚገኙ የኤጀንሲው ኃላፊዎች የታላቁ ህዳሴ ግድብን ጎበኙ

     የጉብኝቱ ዓላማ የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ በየደረጃው የሚገኙ ኃላፊዎች ግድቡ የደረሰበትን የግንባታ ሂደት በመጎብኘት ድጋፋቸውን አጠናክረው ለመቀጠል፣ እንዲሁም ለግድቡ ሠራተኞች ያላቸውን አጋርነት ለመግለጽ እና የኤጀንሲውን ስራ ይበልጥ አጠናክሮ በመቀጠል የሠራተኞችን ተነሳሽነት ለማሳደግ ነው፡፡

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

እንኳን ለታላቁ ህዳሴ ግድብ 3ኛ ዓመት በዓል አደረሳችሁ፡፡

ንባታው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ስራ ሲጀምር አሁን በኢትዮጵያ እየመነጨ ያለው 2178 ሜጋ ዋት የኤሌትሪክ ሀይል 4 እጥፍ ገደማ የሚያሳድገው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ በአሁኑ ወቅት 30 በመቶ ተከናውኗል።

የኤጀንሲው የ2006 በጀት የግማሽ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ በነቀምት ከተማ ተካሄደ፤ አፈጻጸሙም 90 በመቶ ደርሷል፡፡

    

የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የ2006 በጀት ዓመት የግማሽ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ከየካቲት 3 እስከ 7 ቀን 2006 ዓ.ም በነቀምቴ ከተማ ተካሄደ፡፡

ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ

ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የማህበራዊ ዋስትና ማህበር ቢሮ አባል ሆና ተመረጠች

                                  ለ ዝርዝሩ ይህን ይጫኑ